برای در اختیار داشتن eCard می توانید با کلیک راست روی آن و انتخاب گزینه save image as آن را در کامپیوتر خود ذخیره کنید.