screen

تجربه و تخصص

» کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی
» گواهینامه تربیت مدرس (TTC) آموزش زبان انگلیسی
» بیش از 15 سال سابقه تدریس و ترجمه (متون عمومی، تکنولوژی، تجاری، روانشناسی، ادبی، بهداشت و سلامت)
» مدرس مجتمع فنی تهران
» تدریس زبان عمومی، تجاری و کامپیوتر
» تدریس مکاتبات بازرگانی
» تدریس آنلاین (آموزش از راه دور)


Team 1

وقت شناسی چیزی نیست جز مدیریت صحیح زمان و نیز ارج نهادن به وقت گرانبهای دیگران در تعاملات و ارتباطات اجتماعی.

Team 2

مقوله های «ارتباط» در امر آموزش و «امانت داری» در ترجمه وقتی با کیفیت مطلوب به صورت پیوسته و صعودی اتفاق می افتد که یک فرد در جایگاه مدرس و مترجم با سختی های کار خود آشنا باشد و در نتیجه بتواند با انگیزه کافی، رویکردی واقع بینانه و هدفمند به فعالیت خود ادامه دهد.

Team 3

برآیند تعهد، انگیزه، وقت شناسی، هدف گذاری مسیر و نگرش بلند مدت و منطقی به مقوله مالی سبب رشد نگاه حرفه ای در کار می شود.

Team 3

بدون شک تعهد یک از ضروریات انجام هر کاری است، هرچند که وقتی موضوع آموزش و ترجمه مطرح می شود دیگر مقوله «تعهد کاری» جزء جدایی ناپذیر آن برشمرده می شود.