به نظر من آنچه که آموزش را نسبت به دیگر کارهای خدماتی متمایز می‌کند، کیفیت، اخلاق‌مداری و تعهد در انجام آن و نیز درک صحیح از نوع کاری است که صورت می‌پذیرد؛ زیرا آموزش غلط و نادرست لزوما همیشه قابل جبران نیست.
چهار ویژگی ضروری برای موفقیت در انجام کار و ایجاد رضایت متقابل: تعهد، رویکرد‌حرفه ای،
 انگیزه و وقت‌شناسی

تعهـد

بدون شک تعهد یکی از ضروریات انجام هر کاری است، هرچند که وقتی موضوع آموزش مطرح می‌شود دیگر مقوله «تعهد کاری» جزء جدایی ناپذیر آن برشمرده می‌شود.

رویکرد حرفه‌ای

برآیند تعهد، انگیزه، وقت‌شناسی، هدف‌گذاری مسیر و نگرش بلندمدت و منطقی به مقوله مالی، سبب رشد نگاه و رویکرد حرفه‌ای در کار می‌شود.
انگیـزه
مقوله «ارتباط» در امر آموزش هنگامی با کیفیت مطلوب به‌صورت پیوسته و صعودی اتفاق می‌افتد که شخص در جایگاه مدرس  با سختی‌های کار خود آشنا باشد و در نتیجه بتواند با انگیزه کافی، رویکردی واقع‌بینانه و هدفمند به فعالیت خود ادامه دهد.
وقت‌شناسی
وقت شناسی چیزی نیست جز مدیریت صحیح زمان و نیز ارج نهادن به وقت گرانبهای دیگران در تعاملات و ارتباطات اجتماعی.
تجربه تدریس دوره‌های معتبر و رایج آموزش زبان انگلیسی عمومی (American English File | English Result | Touchstone, Speakout)، کتاب‌های کمکی آموزش لغت و اصطلاحات کاربردی (Oxford Word Skills | Idioms & Phrasal Verbs)، دوره‌ی آموزش تجاری (Market Leader) و (Business Result)، دوره‌ی مکاتبات بازرگانی (Moden Business Letters, Emails) و دوره‌ی آموزش مفاهیم کامپیوتری به زبان انگلیسی (Infotech)

گواهینامه تربیت مدرس (TTC) آموزش زبان انگلیسی

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس
آکادمی سامان (مجموعه آموزشی بانک سامان)
مجتمع فنی تهران
دهکده جهانی دانش و مهارت
مدرس
برگزاری دوره‌های حرفه‌ای تلفظ زبان انگلیسی (British & American Accent)، کلاس های آموزش گرامر از سطح پایه تا پیشرفته و تصحیح خطا برای زبان آموزان سطح پیشرفته (Advanced Error-Correction)
موسسه زبان شکوه